Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Maritieme en economische ontwikkeling


ACTIEPROGRAMMADe ontwikkeling van het Antwerpse havengebied wordt stapsgewijs uitgevoerd via plannen en projecten. Het kan zowel gaan om infrastructuurprojecten, zoals de bouw van een spoorlijn, als om maatregelen die het evenwicht met de leefomgeving verzekeren, zoals de inrichting van groene buffers. Omdat sommige gronden een andere bestemming krijgen, zijn ook onteigeningsplannen en een sociaal begeleidingsplan uitgetekend.

Het actieprogrammaDe maatregelen van het actieprogramma zijn toegespitst op :


Klik op de een van de zes thema's om naar de onderliggende acties te gaan of hier om meer te weten over de actie-ondersteunende maatregelen.

Opgelet, de acties worden regelmatig aangevuld met de meest recente gegevens.

Onteigeningsplannen en sociaal begeleidingsplanSommige gronden krijgen een nieuwe bestemming, bijvoorbeeld om terminals, wegen of natuur aan te leggen. Soms moeten ze worden onteigend. Daarvoor worden onteigeningsplannen opgemaakt. Eigenaars en gebruikers van woningen, hoeves of landbouwgrond worden zorgvuldig over die plannen geïnformeerd.

De overheid laat bewoners, eigenaars en landbouwers niet in de kou staan. Via een 'grondenbank' probeert de overheid landbouwers elders andere landbouwgronden aan te bieden. Een sociaal begeleidingsplan moet de gevolgen van de onteigening helpen opvangen met premies en begeleiding op maat. Anouk Pattyn is door de Vlaamse Regering aangesteld als Bemiddelaar Vlaamse Infrastructuurprojecten en is belast met het begeleidingsplan. Haar werkgebied omvat zowel de Linker- als de Rechterscheldeoever. Ze luistert naar alle betrokken partijen, analyseert eventuele problemen en overlegt over mogelijke oplossingen.

Op de website van de bemiddelaar staat meer informatie over het sociaal begeleidingsplan.

Acties worden uitgevoerdAllemaal slechts acties op papier, denkt u? Helemaal niet. De Antigoontunnel, die de Linker- en Rechterscheldeoever verbindt, rijden al enkele jaren goederentreinen. Ook het Logistiek Park Waasland is in volle ontwikkeling. De 500 meter lange tweede zeesluis in de Waaslandhaven is voltooid en kreeg de naam "Kieldrechtsluis" mee. De inrichting van Rietveld Kallo als natuurgebied is volledig achter de rug, die van Prosperpolder Noord is nog in uitvoering. De werken om van Prosperpolder Zuid een natuurgebied te maken, zijn gestart. "Havenland", dat alle initiatieven voor onthaal en recreatie in en rond het havengebied overkoepelt, is medio 2016 plechtig gelanceerd. Meteen zijn enkele nieuwe fiets- en wandelroutes in gebruik genomen. De voorbije jaren zijn ook verscheidene studies uitgevoerd, naar waterhuishouding, erfgoed en landschap,...Luchtfoto - een zicht op havenactiviteit langs de Schelde

© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info