Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Maritieme en economische ontwikkeling > Meer ruimte voor nieuwe havengebonden bedrijven

DOELSTELLING : MEER RUIMTE VOOR NIEUWE HAVENGEBONDEN BEDRIJVENIn het havengebied zijn tal van industriƫle activiteiten stevig verankerd. Om de haven aantrekkelijk te houden voor bedrijven krijgen ze bij hun verdere ontwikkeling voldoende ruimte en logistieke ondersteuning.

Petrochemische bedrijven, olieraffinaderijen, overslagbedrijven, energiebedrijven en talloze logistieke bedrijven: vele ondernemingen vinden een onderkomen in de haven van Antwerpen. Om dat zo te houden moeten bedrijven de nodige ruimte krijgen om hun activiteiten uit te breiden of nieuwe te ontwikkelen. Dat gebeurt met respect voor het leefmilieu, de leefbaarheid van de omliggende woonkernen en een zuinig gebruik van de schaarse ruimte.

Ontwikkelingen op RechterscheldeoeverOp de Rechterscheldeoever heeft de Vlaamse Regering gekozen voor inbreiding en verdichting. Zo worden de concessieterreinen aan de Noordzeeterminal in het noorden, aan de terreinen van BASF, uitgebreid. Tussen het Vormingsstation Noord, het slibverwerkingsproject Amoras en de A12 komt het Logistiek Park Schijns. Die smalle strook stond vroeger bekend als de 'distributiezone Hoevenen', maar wordt door het GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' ingevuld als logistiek park. Door de waterloop die er dwars doorheen stroomt te verleggen, komt zo'n 87 hectare extra vrij voor logistieke activiteiten.

Ontwikkelingen op LinkeroeverIn het strategisch plan voor de havenontwikkeling staat is op Linkerscheldeoever een Logistiek Park Waasland voorzien. Ook de contouren van de Ontwikkelingszone Saeftinghe zijn er al in vastgelegd.


Raadpleeg hier de actiefiches :

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info