Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Maritieme en economische ontwikkeling > Verbeteren van de haveninfrastructuur

DOELSTELLING : VERBETEREN VAN DE HAVENINFRASTRUCTUURDe Antwerpse haven moet zich verder kunnen ontwikkelen als mainport, een knooppunt van belangrijke transportroutes. In dat opzicht is een optimale bereikbaarheid vanuit zee cruciaal. Bovendien moeten de toegekomen goederen gemakkelijk kunnen worden getransporteerd van de haven naar het binnenland.

De dokken en zeesluizen van de haven moeten breed en diep genoeg zijn om de steeds grotere tankers en containerschepen te kunnen ontvangen. Tegelijk wil de Antwerpse haven de aangekomen goederen zo duurzaam mogelijk transporteren naar het binnenland. Bij voorkeur gebeurt dat via het spoor, de binnenvaart en pijpleidingen. De Vlaamse overheid en het havenbedrijf hebben als doel om tegen 2030 het goederenverkeer voor 40 procent via de binnenvaart, voor 20% via het spoor en 40% via de weg te laten verlopen.

Infrastructuur op LinkerscheldeoeverOp Linkerscheldeoever wordt het Deurganckdok afgewerkt. Dat getijdendok staat rechtstreeks in verbinding met de Schelde en kan de grootste containerschepen ter wereld ontvangen. Het Verrebroekdok wordt naar het zuiden toe verlengd. Het intussen door de Raad van State vernietigde GRUP legde ook al de contouren vast voor een tweede getijdendok op de Linkerscheldeoever: het Saeftinghedok. Sinds midden 2016 zoekt de Vlaamse Regering naar een geschikte locatie en manier om extra containerbehandelingscapaciteit te creƫren in het havengebied Antwerpen, via een "complex project". Daarbij is een Saeftinghedok een mogelijkheid, die naast andere mogelijkheden onderzocht wordt.

In 2016 is een tweede zeesluis in gebruik genomen om het potentieel van de Waaslandhaven ten volle te benutten: de Kieldrechtsluis. Die zeesluis helpt schepen om van de Schelde, die onderhevig is aan de getijden, via het Deurganckdok naar de andere havendokken te varen, waar het waterpeil altijd even hoog is. Dat was tot nu toe alleen mogelijk via de Kallosluis.

Infrastructuur op RechterscheldeoeverOp de Rechterscheldeoever zou een derde binnenvaartsluis de haven beter bereikbaar maken voor de binnenvaart. Die sluis komt er alleen als blijkt dat de renovatie van de Royerssluis niet volstaat om het groeiende binnenvaarttransport op te vangen.


Raadpleeg hier de actiefiches :

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info