Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Maritieme en economische ontwikkeling


THEMA : MARITIEME EN ECONOMISCHE ONTWIKKELINGDe haven van Antwerpen is een maritiem, industrieel en logistiek centrum van wereldniveau. Om die positie te behouden en te verstevigen, koos de Vlaamse Regering ervoor om de haven verder te ontwikkelen.

Op de Rechterscheldeoever ontwikkelt het havengebied verder via inbreiding en verdichting.

Op de Linkerscheldeoever zal de haven ook inbreiden, maar daarnaast is in het strategisch plan voor de havenontwikklingongeveer 1000 hectare extra ruimte voor havenactiviteiten voorzien. Zowel op Linkerscheldeoever als op Rechterscheldeoever is ruimte ingepland voor logistieke parken. Een tweede zeesluis, de Kieldrechtsluis, verschaft de schepen een snellere toegang tot de haveninfrastructuur op de Linkerscheldeoever.

Al die ontwikkelingen zijn nodig om de havenactiviteiten veilig te stellen. Zowat 150.000 Vlamingen werken in het havengebied Antwerpen of in een toeleveringsbedrijf ervan.

De ontwikkeling van de haven gebeurt zoveel mogelijk in evenwicht met de omgeving, door middel van maatregelen voor natuurontwikkeling, duurzame mobiliteit, landbouw, erfgoed ...


DoelstellingenOverzichtskaart - klik door naar de actiesOverzichtskaart - locatie acties onder thema maritieme en economische ontwikkeling Actie 2 - Realisatie Logistiek Park Schijns Actie 3 - Realisatie uitbreiding concessieterrein Noordzeeterminal Actie 4 - Realisatie logistiek Park Waasland Actie 5 - Ontwikkelingszone Saeftinghe Actie 6 - Onderzoek naar de verplaatsing van de telefooncentrale aan de Engelsesteenweg in Doel Actie 1 - Afwerken Deurganckdok met terminals en infrastructuren Actie 2 - Realisatie tweede zeesluis (Deurganckdoksluis) Actie 3 - Realisatie Verrebroekdok fase drie Actie 4 - Realisatie Saeftinghedok Actie 6 - Renovatie Royerssluis
Luchtfoto - maritieme en economische ontwikkeling in het havengebied Antwerpen
© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info


© 2018 - Vlaamse overheid