Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Robuuste natuur > Strikte bescherming van ecologische infrastructuur

DOELSTELLING : STRIKTE BESCHERMING VAN ECOLOGISCHE INFRASTRUCTUUROngebruikte industrieterreinen en bouwgronden trekken allerlei planten en dieren aan. Zo komen fauna en flora terecht op plaatsen waar ze eigenlijk niet gepland waren - soms zelfs te midden van haven- en mobiliteitsinfrastructuur, zoals op ongebruikte industrieterreinen. Maar ook deze natuur draagt bij tot het behalen van de Europese natuurdoelen en moet dus beschermd worden.

PioniersoortenOp plaatsen in het havengebied die bedoeld zijn voor economische ontwikkeling zijn soms planten en dieren gaan leven. Meestal gaat het om zogeheten pioniersoorten. De havenontwikkeling houdt daar rekening mee. Een voorbeeld zijn de braakliggende terreinen in de Waaslandhaven. Volgens het GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' kunnen die terreinen voor havenontwikkeling dienen, maar alleen op voorwaarde dat andere natuurgebieden er mee voor zorgen dat de natuurdoelen gehaald worden.

Om niet bij elke projectontwikkeling van al eerder bestemde industriƫle gebieden op zoek te moeten gaan naar een mogelijkheid om elders natuur te creƫren, worden er grotere gehelen natuur samengenomen.

Ecologische infrastructuurNatuur die zich spontaan ontwikkelt te midden van haven- of mobiliteitsinfrastructuur moet evengoed bescherming krijgen. Speciaal voor de rugstreeppad, een beschermde soort in de Europese Habitatrichtlijn, bouwt het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen samen met vzw Natuurpunt zelfs een heuse ecologische infrastructuur die het voortbestaan van deze soort binnen het havengebied moet garanderen. Het gaat om permanente leefgebieden, zoals voortplantingspoelen op openbaar terrein, die via stapstenen en corridors met elkaar verbonden worden.

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB), het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever, vzw Natuurpunt en Voka-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland stelden samen een gebiedsgericht soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor havenspecifieke fauna en flora op, het 'SBP Antwerpse haven'. De beheercommissies natuur voor Linker- en Rechterscheldeoever volgen op of de omstandigheden voor de planten en dieren er gunstig zijn en blijven.


Raadpleeg hier de actiefiches :© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info