Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Wonen, leven en landbouw > Flankerend beleid voor de landbouw

DOELSTELLING : FLANKEREND BELEID VOOR DE LANDBOUWToen de Vlaamse Regering het toekomstbeeld voor de ontwikkeling van het havengebied vastlegde, werkte ze tegelijk een flankerend beleid uit voor de landbouwers die er actief zijn.

Om de gevolgen voor de binnen het projectgebied actieve landbouwers zoveel mogelijk te milderen, richtte de Vlaamse Regering de grondenbanken op. Het sociaal begeleidingsplan bevat sociale maatregelen voor iedereen die getroffen wordt door onteigeningen, maar ook specifieke steun- en vergoedingsmaatregelen voor landbouwers. Die maken allemaal deel uit van het flankerende beleid voor de landbouw, dat de gevolgen van de havenontwikkeling voor de landbouwsector wil verzachten. De leefbaarheid van landbouwbedrijven staat daarbij centraal.

Lokale grondenbankenDe grondenbank speelt een centrale rol in de flankerende maatregelen en heeft als doel gronden te verwerven in het projectgebied. Dat is het gebied binnen de nieuwe contouren van het GRUP. De grondverwerving gebeurt enerzijds door getroffen landbouwers in het projectgebied uit te ruilen, en anderzijds door gronden in der minne aan te kopen met extra financiƫle stimuli. Zowel op Linker- als op Rechterscheldeoever heeft de Vlaamse overheid een grondenbank opgericht. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) beheert beide grondenbanken en staat in voor de uitbetaling van de financiƫle stimuli aan eigenaars en gebruikers.

Vergoedingen en begeleidingAan de grondenbank zijn verschillende vergoedingen en toeslagen gekoppeld. Zo kunnen landbouwers een toeslag krijgen voor bedrijfsverplaatsing, als ze hun activiteit op een andere locatie willen voortzetten. Als ze omschakelen naar een teelt waarvoor minder oppervlakte nodig is, kunnen ze een vergoeding bij grondreductie krijgen. Wie zijn activiteiten wil stoppen, kan in bepaalde gevallen aanspraak maken op een wijkersstimulus (getroffen landbouwer) of een toeslag (niet-getroffen landbouwer uit de buurt).

Klik hier om naar de website van de bemiddelaar Grootschalige Infrastructuurprojecten te gaan.


Raadpleeg hier de betrokken actiefiche en de link naar het sociale begeleidingsplan :

© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info