Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Wonen, leven en landbouw > Actieve sociale begeleiding bij onteigening

DOELSTELLING : ACTIEVE SOCIALE BEGELEIDING BIJ ONTEIGENINGToen de Vlaamse regering het toekomstbeeld voor de ontwikkeling van het havengebied vastlegde, besliste ze tegelijk om een sociaal begeleidingsplan op te maken. Dat plan moet de gevolgen van de havenontwikkeling opvangen voor iedereen die door onteigening wordt getroffen.

De bemiddelaar Vlaamse Infrastructuurwerken bereidde het sociaal begeleidingsplan voor. In 2012 werd dat plan definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het geldt voor iedereen die getroffen wordt door de onteigeningen binnen de grenzen van het GRUP.

Sociale maatregelenHet sociaal begeleidingsplan omvat sociale maatregelen voor bewoners, landbouwers (zowel eigenaars als gebruikers), zelfstandigen en ondernemers binnen de contouren van het GRUP. Eigenaars of gebruikers die hun grond verkopen of via de grondenbanken ruilen, kunnen een extra vergoeding ontvangen. Betrokkenen kunnen ook rekenen op begeleiding bij de onteigeningsprocedure. Zo worden bewoners bijvoorbeeld geholpen bij hun zoektocht naar een nieuwe woning.

Raadpleeg hier de brochure 'Sociaal begeleidingsplan voor eigenaars, gebruikers, bewoners en ondernemers'


Raadpleeg hier de actiefiches :© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info