Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Wonen, leven en landbouw


WONEN, LEVEN EN LANDBOUWDe Vlaamse Regering wil de gevolgen van de havenontwikkeling voor alle betrokkenen zo goed mogelijk opvangen. In het actieprogramma is een reeks maatregelen opgenomen om de leefbaarheid van de omgeving te verbeteren.

Om het havengebied verder te ontwikkelen is ruimte nodig. Gebieden krijgen een nieuwe bestemming en worden anders ingericht. Een groot deel van de nodige gronden is al eigendom van de overheid. Toch zullen een belangrijk aantal eigenaars of gebruikers van percelen rechtstreeks geconfronteerd worden met de havenuitbreiding en de natuurontwikkeling die daar bij hoort. Landbouwers en bewoners die moeten verhuizen, krijgen individuele begeleiding bij het zoeken naar andere grond of een nieuwe woonst.

BuffersDoordat de industriƫle activiteiten en transportinfrastructuur worden uitgebreid, ontstaat mogelijk meer geluids- of lichtoverlast. Geluidsbuffers moeten de leefbaarheid van de omliggende woonkernen behouden en waar mogelijk zelfs verbeteren.

Sociaal beleidWie binnen het door het GRUP afgebakende gebied woont of grond bewerkt, kan door de havenontwikkeling ingrijpende gevolgen ondervinden. De Vlaamse Regering liet daarom een sociaal begeleidingsplan opmaken voor de betrokkenen. Het bevat maatregelen voor landbouwers (zowel eigenaars als pachters), bewoners, zelfstandigen en ondernemingen.

De grondenbanken proberen landbouwers de mogelijkheid te bieden om hun grond te ruilen tegen evenwaardige gronden. In bepaalde gevallen kunnen landbouwers ook een vergoeding krijgen als ze andere gewassen beginnen te telen of hun bedrijf verplaatsen. Voor begeleiding kunnen ze terecht bij de bemiddelaar Grootschalige Vlaamse Infrastructuurprojecten. Al die maatregelen vallen onder het flankerend landbouwbeleid van de Vlaamse Regering.

Bewoners kunnen aanspraak maken op een premie voor herinrichtingskosten, snelle toegang tot sociale huisvesting of op maat gesneden begeleiding door de bemiddelaar.


Doelstellingen
Luchtfoto - wonen, leven en landbouw in het havengebied Antwerpen

© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info