Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Mobiliteit > Aanpassing van de infrastructuur voor meer transport naar het binnenland
DOELSTELLING : AANPASSING VAN DE INFRASTRUCTUUR VOOR MEER TRANSPORT NAAR HET BINNENLANDOm de haven verder te ontwikkelen en tegelijk het toenemende verkeer op te vangen, moet de transportinfrastructuur meegroeien. Dat voorkomt wachttijden op de wegen, aan sluizen en wachtdokken en op het spoor.

Het verkeer op de wegen, het spoor en de binnenwateren in en rond de haven neemt toe. Om files en wachttijden te vermijden, moet de transportinfrastructuur dus worden aangepast. Ook de aansluitingen, zoals afrittencomplexen en spoorwegvertakkingen, moeten het extra goederenvervoer vlot aankunnen.

SpoorTussen de Linker- en de Rechterscheldeoever ligt nu een tweede spoorverbinding van bijna 17 kilometer. Die loopt onder de Schelde via de 'Liefkenshoekspoortunnel', de langste spoorwegtunnel van Belgiƫ. Er komen ook extra spoorlijnen en -verbindingen op de Linker- en de Rechterscheldeoever, maar pas op lange termijn. Bestaande sporen en spoorwegbundels krijgen een efficiƫntere inrichting. Waar dat nodig is, komen er extra sporen, met zo weinig mogelijk gelijkgrondse kruisingen.

BinnenvaartDe uitrusting met lichterfaciliteiten aan de kop van het Verrebroekdok laat toe om de binnenvaart verder uit te bouwen. Zoveel mogelijk goederentransport van en naar het nieuwe Logistiek Park Waasland kan dan over het water. Een nieuw wachtdok aan de Noordlandbrug op de Rechterscheldeoever moet voldoende wachtplaatsen bieden aan de binnenvaartschepen. Afhankelijk van de invulling van de Ontwikkelingszone Saeftinghe zouden er ook op de Linkerscheldeoever wachtplaatsen komen, ofwel ligplaatsen langs de Schelde.

Nieuwe wegenOp de Linkerscheldeoever worden nieuwe wegen aangelegd. Zodra de inrichting van de Ontwikkelingszone Saeftinghe concreet wordt, is het de bedoeling om de ring rond de Waaslandhaven in het westen en het noorden te sluiten. De E34 in het zuiden krijgt een derde rijstrook en er komt een aangepaste aansluiting met de toekomstige Primaire Havenweg West.

Op de Rechterscheldeoever zal de Nx de A12 verbinden met Rijksweg 11. Om de wegen van en naar het havengebied vlot te laten aansluiten op de bestaande wegen, wordt nog bekeken of een nieuw aansluitingscomplex aan de A12 de beste oplossing is, of eerder de reorganisatie van het bestaande afrittencomplex aan de A12. Dat hangt samen met de aanleg van het Logistiek Park Schijns.


Raadpleeg hier de actiefiches :© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info