Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Mobiliteit > Bevorderen van de verkeersdoorstroming en van duurzamer goederentransport
DOELSTELLING : BEVORDEREN VAN DE VERKEERSDOORSTROMING EN VAN DUURZAMER GOEDERENTRANSPORTDoor het goederenvervoer in de haven te spreiden over duurzamere transportmethodes moet de verkeerscongestie in en rond Antwerpen verminderen.

De haven streeft naar een duurzamere modal split van het goederentransport. Het transport van containers en goederen wordt daarbij op een evenwichtige manier gespreid over het spoor, de binnenvaart en de weg. Het Strategisch Plan voor het Antwerpse havengebied heeft de ambitie om in de toekomst 42 procent van het containervervoer te laten verlopen via de binnenvaart, 15 procent via het spoor en 43 procent via de weg. Voor het globale maritieme goederenvervoer beoogt het plan 40 procent binnenvaart, 20 procent spoor en 40 procent weg. Door duurzame vervoerswijzen te stimuleren, wil de overheid de verkeerstromen op een efficiënte manier spreiden over de verschillende transportmodi. De voortgang wordt jaarlijks geëvalueerd.

MasterplannenHet 'Masterplan Spoorvervoer' van het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voert de acties uit en creëert de voorwaarden om het spooraandeel van het vrachtvervoer te versterken en zo het marktaandeel van het havengebied Antwerpen in Europa te verruimen. Dat masterplan moet de maritieme goederenstroom nog beter laten aansluiten op de spoorwegen in het binnenland.

Het 'Masterplan Binnenvaart' van het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen wil de rol van de binnenvaart in én rond de haven versterken. Daarbij moet het aandeel van de binnenvaart in de spreiding van het goederenverkeer groeien. Met het 'Masterplan Binnenvaart' wil het havenbedrijf alle processen rond de binnenvaart optimaliseren en de infrastructuur verbeteren. Om het meer dan 1000 kilometer lange waterwegennetwerk van Vlaanderen op peil te houden stelden nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal NV een 'Masterplan voor de binnenvaart op de Vlaamse waterwegen - Horizon 2020' op. De maatregelen voor de goederentransporten in én van en naar de haven uit dit plan zijn opgenomen in het actieprogramma. De acties zullen jaarlijks worden opgevolgd en geëvalueerd.

Ondanks de focus op de modal shift naar binnenvaart en spoor zal het vrachtverkeer over de weg nog steeds een aanzienlijk deel van de goederen van en naar het hinterland van het havengebied vervoeren. Het 'Masterplan Wegvervoer' van het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen heeft dan ook tot doel om het wegvervoer zo efficiënt, duurzaam en veilig mogelijk te laten verlopen.


Raadpleeg hier de actiefiches :© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info