Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Mobiliteit > Stroomlijnen van de logistieke keten
DOELSTELLING : STROOMLIJNEN VAN DE LOGISTIEKE KETENDoor de groei van de haven zal ook het verkeer er toenemen. Daarom moet de logistieke keten er meer gestroomlijnd verlopen. Lege transporten moeten worden voorkomen en de verschillende transportvormen moeten beter op elkaar aansluiten.

Goederen moeten tegen aanvaardbare economische kosten en met de nodige leveringsgaranties worden vervoerd. Bovendien mag dat transport slechts een minimale impact hebben op de leefomgeving en het milieu.

Logistieke consulenten sensibiliseren bedrijven om voor hun goederentransporten duurzamere alternatieven in overweging te nemen. Dat doen ze aan de hand van praktijkvoorbeelden en samenwerkingsverbanden. Bedrijven moeten hun goederenstromen beter organiseren en lege transporten zoveel mogelijk beperken. De logistieke consulenten geven hen daarbij advies.


Raadpleeg hier de actiefiches :© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info