Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Milieu > Beheersing van het omgevingsgeluidDOELSTELLING : BEHEERSING VAN HET OMGEVINGSGELUIDOm de geluidshinder voor de omwonenden en de natuur in de omgeving van de haven zoveel mogelijk te beperken, worden maatregelen genomen. Die zijn in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 over omgevingslawaai.

MetenOm het omgevingsgeluid aan de bron te kunnen aanpakken, is eerst een grondige evaluatie noodzakelijk. Daarom zet het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen samen met het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid meetcampagnes op in de omliggende woonzones.

GeluidsmodelHet havenbedrijf heeft een geluidsmodel ontwikkeld voor het hele havengebied. Op basis van metingen op het terrein kon de eerste geluidsbelastingkaart van het havengebied Antwerpen uit 2011 worden geƫvalueerd. Geluidskaarten helpen om knelpunten te detecteren, waarvoor vervolgens maatregelen kunnen worden uitgewerkt.


Raadpleeg hier de actiefiches :© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info