Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Milieu > Onderzoek naar grens-overschrijdende baggerstrategieDOELSTELLING : BEST BESCHIKBARE TECHNIEKEN TOEPASSEN VOOR NIEUWE BEDRIJVEN OF INSTALLATIESDoor de principes van Best Beschikbare Technieken (BBT) toe te passen wil de haven haar emissies verlagen en de milieukwaliteit verbeteren.

Best Beschikbare Technieken (BBT) scoren beter op milieugebied dan andere technieken en zijn tegelijk betaalbaar én technisch uitvoerbaar. Daarom moeten ze worden toegepast bij de bouw van nieuwe bedrijven of installaties en bij de vernieuwing of vervanging van verouderde installaties.

MilieuvergunningenOverheden zullen bij het verlenen van milieuvergunningen rekening houden met de Best Beschikbare Technieken (BBT). Dat doen ze overigens nu al. Het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen treedt op als adviesinstantie en kan tijdens de vergunningsprocedure advies verlenen over havenspecifieke BBT-aspecten.

Naar duurzamere installatiesHet havenbedrijf engageert zich om het goede voorbeeld te geven. Als het zijn eigen oude installaties vervangt, zal het voor milieuvriendelijkere alternatieven kiezen. Bovendien heeft het beslist om voortaan steeds advies in te winnen bij de milieudienst wanneer het aankooporders uitschrijft en overheidsbestekken opstelt, en daarin ook telkens milieucriteria op te nemen.

Het havenbedrijf en de Maatschappij Linkerscheldeoever zullen ook andere havengebonden bedrijven stimuleren om milieuvriendelijkere installaties te gebruiken. Het havenbedrijf trekt nu al middelen uit voor bedrijven die een energieaudit willen doen.


Raadpleeg hier de actiefiches :© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info