Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Milieu > Principes van integraal waterbeheer voor bedrijven in de Antwerpse haven implementerenDOELSTELLING : PRINCIPES VAN INTEGRAAL WATERBEHEER VOOR BEDRIJVEN IN DE ANTWERPSE HAVEN IMPLEMENTERENMet het integraal waterbeleid werkt de Vlaamse overheid aan gezonde en - waar mogelijk - natuurlijke watersystemen. De haven ondersteunt bedrijven om milieuvriendelijker te werken.

Het havenbedrijf krijgt de opdracht om de bedrijven in het havengebied te informeren over de maatregelen in het bekkenbeheerplan van de Benedenschelde en hen te ondersteunen bij de uitvoering ervan. Dat plan werd op 30 januari 2009 goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

ActieplanHet Gemeentelijk havenbedrijf maakt een actieplan op om de bedrijven in het havengebied te helpen bij de implementatie van de principes van het Vlaamse integraal waterbeheer.

InformerenSamen met het Vlaams netwerk van ondernemingen (VOKA), de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) en Alfaport zal het havenbedrijf infosessies organiseren voor bedrijven. De doelstellingen en beginselen van het integrale waterbeleid, toegepast op het havengebied, worden daar toegelicht.

Zuivering van afvalwaterBij de aanleg of uitbreiding van een gebouw of een verharding moet hemelwater zoveel mogelijk worden hergebruikt. Afvalwater dat op bedrijfssites ontstaat, valt onder de milieuwetgeving en moet ter plaatse worden gezuiverd voor het kan worden geloosd. Het havenbedrijf zal de betrokken bedrijven daarin ondersteunen. Het zal hen sensibiliseren, ondersteunen en helpen zoeken naar de beste oplossingen om hun lozingen aan te pakken. Voor nieuwe havengebieden wordt telkens met een waterhuishoudingsstudie onderzocht welke aanpak van afval- en hemelwater de beste is.

Rationeel watergebruikDuurzaam en rationeel watergebruik moet voor bedrijven een voortdurend aandachtspunt zijn. Om het gebruik van grond- en leidingwater terug te dringen kunnen waterbesparende maatregelen worden opgelegd. De industrie moet ook regenwater, oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater vaker inschakelen als alternatieve waterbron.


Raadpleeg hier de actiefiches :© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info