Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Milieu > Sluiten van grondstofkringlopenDOELSTELLING : SLUITEN VAN GRONDSTOFKRINGLOPENBij de havenontwikkeling komt heel wat grondverzet kijken. De haven neemt maatregelen om dat zo milieuvriendelijk en duurzaam mogelijk te doen. Plaatselijke overschotten of tekorten aan grond worden zoveel mogelijk beperkt.

Grondverzet is het uitgraven, vervoeren en weer aanvullen van de bodem. Sinds 2004 is daarvoor de Vlaamse regelgeving rond het grondverzet van kracht: hoofdstuk 'het gebruik van uitgegraven bodem' van het bodemdecreet en het Vlaamse reglement voor bodemsanering en bodembescherming (VLAREBO).

Bodemdecreet en VLAREBOBij grotere werken, waarbij het grondverzet meer dan 250 kubieke meter bedraagt, is een onderzoek naar de kwaliteit van de uit te graven bodem bijna altijd verplicht. Zo wil de wetgeving de verspreiding van bodemverontreiniging voorkomen. Tegelijk moet zo'n onderzoek aannemers en vervoerders van uitgegraven bodem beschermen. Ook de haven volgt hierin de Vlaamse reglementering. Elke initiatiefnemer van een infrastructuurproject waarbij grond verplaatst wordt, moet de kwaliteit van de uit te graven bodem laten onderzoeken.

Evenwicht in de grondbalansGrondverzet kan plaatselijk leiden tot grondoverschotten of -tekorten. De haven en de Vlaamse overheid wil die zoveel mogelijk beperken. De werkgroep Grondbalans streeft naar een continu evenwicht in het havengebied.


Raadpleeg hier de actiefiches :© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info