Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Milieu > Innovatie voor een duurzaam en economisch succesvol havengebiedDOELSTELLING : INNOVATIE VOOR EEN DUURZAAM EN ECONOMISCH SUCCESVOL HAVENGEBIEDDe haven kiest voor innovatie bij de havenontwikkeling. Duurzaamheid en milieuvriendelijkere havenactiviteiten staan daarbij centraal, maar de innovatie mikt tegelijk op een hogere concurrentiekracht van de bedrijven in het havengebied.

Concrete actiesPer jaar moeten minstens twee innovatieve projecten concreet worden gemaakt.

Twee concrete onderzoeken uit het actieprogramma zijn ook opgenomen in het Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform (MIP). Het gaat om het onderzoek naar restwarmtevalorisatie uit raffinaderijen en het onderzoek naar alternatieve CO2-stromen voor glastuinbouw.


Raadpleeg hier de actiefiches :© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info