Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Recreatie, erfgoed en landschap > Versterken van de recreatieve mogelijkheden in en om de haven

DOELSTELLING : VERSTERKEN VAN DE RECREATIEVE MOGELIJKHEDEN IN EN OM DE HAVENHet havengebied Antwerpen groeit en dat gebeurt zoveel mogelijk met respect voor de unieke landschappen eromheen. Hoewel de natuur vooropstaat in de beschermde natuurgebieden, zijn die ook ideaal voor wandelaars en fietsers om even te verpozen en te genieten.

De overheid heeft laten onderzoeken hoe het havengebied Antwerpen zijn rol als recreatief gebied het best kan invullen zonder de natuurdoelen in het gedrang te brengen. Ook de onthaalfunctie, zowel van de Linker- als de Rechterscheldeoever, is bestudeerd.

Natuur en recreatie kunnen hand in hand gaan. Dat merk je nu al in het Groot Rietveld, een gebied van 80 hectare vlak bij de dorpskern van Kallo. Daar kunt u de roerdomp en andere water- en moerasvogels observeren vanaf wandelpaden op de dijk.

OnthaalplanEen onthaal- en recreatieplan beschrijft welke acties nodig zijn om het havengebied recreatief sterk te maken. De studie zal ook het onthaal naar de ruimere omgeving richting geven en duidelijke richtlijnen bevatten voor bezoeken aan de natuurgebieden. Bovendien moet de studie het recreatieve medegebruik van de natuurgebieden mogelijk maken zonder dat de natuur daar hinder van ondervindt.

Er is een herkenbare huisstijl uitgewerkt voor alle aantrekkelijke locaties. Nieuwe fiets- en wandelroutes worden aangelegd, (openbaar) vervoer over het water (hop-on-hop-off catamarans) moet mogelijk worden, ... Deze acties moeten de gebieden beter ontsluiten, ze een ruimtelijke samenhang geven en uiteindelijk 'Havenland' tot een sterk merk maken.


Raadpleeg hier de actiefiches :

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info