Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Recreatie, erfgoed en landschap > Respect voor landschappelijke en erfgoedwaarden

DOELSTELLING : RESPECT VOOR LANDSCHAPPELIJKE EN ERFGOEDWAARDENToekomst en verleden met elkaar verenigen: het kan. Bij de uitbreidingsplannen en de natuurontwikkelingen in het havengebied wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met erfgoed en de landschappelijke waarde van de polderstreek.

Wetenschappelijke studiesDe Vlaamse overheid liet in eerste instantie het plattelandserfgoed op de Linkerscheldeoever in kaart brengen. Die studie 'Ruraal erfgoed in het Linkerscheldeoevergebied' moet helpen om de impact van de havenuitbreiding af te wegen tegen de historische en landschappelijke waarde. Een vervolgstudie over de gebieden Grote Geule, Nieuw Arenberg en Doelpolder bracht de directe noden en aanbevelingen voor erfgoed in kaart voor deze concrete natuurontwikkelingsprojecten. Momenteel wordt een erfgoedvisie voor de Antwerpse haven worden opgesteld.

In een andere studie is het stratenplan van Doel verder gedocumenteerd. De resultaten vindt u hier.

Beide studieopdrachten worden uitgevoerd in nauw overleg met de administratie Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid.

Waardevol erfgoedDe Vlaamse Landmaatschappij is eigenaar van de beschermde hoeve Hof Ter Walle in de Wase polders. Ze voerde de meest noodzakelijke instandhoudingswerken er al uit in afwachting van de beslissing over de nieuwe functie van de hoeve. Er zijn restauratiewerken nodig. Voorlopig is de hoeve tijdelijk bewoond.

Prosperdorp zal blijven bestaan en het waardevolle erfgoed in Prosperpolder is intussen beschermd. De Vlaamse regering wil het dorp de komende jaren opwaarderen. Het typisch gemengde karakter van landbouw en wonen wordt verder uitgebouwd. De erfgoedwaarden (het dorpsgezicht en de Prosperhoeve) zijn beschermd. Door zijn ligging is het dorp geschikt voor een onthaalfunctie. Er zijn mogelijkheden voor bijkomende woningen. Studiewerk moet uitwijzen hoe die worden ingevuld.

Integratie van erfgoed en natuurBij de inrichting van natuurgebieden en het realiseren van geluidsschermen of volumebuffers worden landschap en erfgoed zo goed mogelijk geïntegreerd. Die integratie mag het behalen van de natuurdoelen echter niet in het gedrang brengen.

Archeologisch onderzoekElke projectontwikkelaar binnen het GRUP moet de archeologische onderzoeken uitvoeren zoals voorgeschreven in de studie 'Ruraal erfgoed in het Linkerscheldeoevergebied'.


Raadpleeg hier de actiefiches :

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info