Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Recreatie, erfgoed en landschap


RECREATIE, ERFGOED EN LANDSCHAPRecreatie, erfgoed en landschap krijgen de nodige aandacht bij de havenontwikkeling. De natuurgebieden van de haven hebben troeven bij de vleet voor wandelaars en fietsers. De polders in en rond de haven herbergen unieke polderlandschappen en beschermde gebouwen.

Nieuwe fiets- en wandelroutes, uitkijkpunten, infoborden en infopunten moeten de streek in en rond het havengebied nog aantrekkelijker maken voor bezoekers. De Vlaamse regering wil waar mogelijk de getuigenissen uit het verleden behouden of op zijn minst archiveren.

Recreatie en onthaalIn de natuurgebieden staat de natuur voorop. Toch zullen ook wandelaars en fietsers er terecht kunnen. Daarvoor worden bijvoorbeeld fiets- en wandelroutes, uitkijkpunten en infocentra aangelegd. De overheid laat onderzoeken hoe de haven de rol van recreatief gebied kan invullen zonder dat de natuurdoelen in het gedrang komen. Ook de onthaalfunctie, zowel van de Linker- als de Rechterscheldeoever, wordt bekeken.

Landschappelijke en erfgoedwaarden in de WaaslandhavenDe Waaslandhaven op de Linkerscheldeoever is in volle ontwikkeling. In dat havendeel voorziet het GRUP op termijn een uitbreiding van het havengebied met zo'n 1000 hectare. De landschappelijke en erfgoedwaarden van de polders zijn in kaart gebracht in een wetenschappelijke studie. Als het erfgoed niet ter plaatse bewaard kan blijven, wordt de erfgoedwaarde gearchiveerd of komen andere mogelijkheden in aanmerking. Zo kan het erfgoed elders worden heropgebouwd, kunnen elementen bij afbraak worden gerecupereerd of wordt de herinnering levend gehouden in een bezoekerscentrum.


DoelstellingenOverzichtskaart - klik door naar de actiesOverzichtskaart - locatie acties onder thema recreatie, erfgoed en landschap Actie 2 - Documenteren van het stratenpatroon van Doel Actie 4 - Bescherming van het waardevolle erfgoed in Prosperpolder
Luchtfoto - fort Liefkenshoek, havengebied Antwerpen

© 2019 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info