Ontwikkeling havengebied Antwerpen - Een bloeiende haven in een leefbare omgeving

Home

Over het proces

Actieprogramma

Partners

Nieuws

Publicaties

Vraag en antwoord

Contact

Actieprogramma > Actie-ondersteunende maatregelen


ONDERSTEUNENDE MAATREGELENOm het ontwikkelingsproces van het Antwerpse havengebied te ondersteunen, behelst het actieprogramma ook een aantal maatregelen op het vlak van planning en communicatie.

Juridisch-planologische verankering van de havenontwikkelingOm toekomstplannen te maken hebben bedrijven zekerheid nodig. Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ( GRUP) is daarvoor een belangrijke stap. Het bekrachtigt de toekomstplannen van de Vlaamse Regering voor de haven en legt de bestemming van industriƫle gebieden, transportinfrastructuur, landbouwterreinen, woonzones en natuurgebieden juridisch vast. Het bakent in het havengebied de economische ruimte af, zodat de havenbeheerder en andere bedrijven te allen tijde flexibel kunnen inspelen op nieuwe economische opportuniteiten. Bedrijven willen rechtszekerheid als ze over toekomstige investeringen moeten beslissen.

Naast de GRUPs over de haven- en de natuurontwikkeling zijn nog andere GRUP's gepland :

  • " het GRUP voor de uitbreiding van de E34;
  • het GRUP voor de hoogspanningsleiding Kallo-Zandvliet;
  • het gemeentelijk RUP voor Droogdokkeneiland;
  • het gemeentelijk RUP voor Prosperdorp.

Zuinig ruimtegebruikOmdat open ruimte in heel Vlaanderen schaars is, moeten we er zuinig mee omspringen. Het Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen (GHA) en de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) engageren zich - samen met het Vlaams netwerk van ondernemingen (VOKA) - om bestaande bedrijventerreinen te optimaliseren en ongebruikte delen te benutten. De ruimtebehoeften van de haven worden systematisch bijgehouden per sector (industrie, logistiek, transport, distributie) om vraag en aanbod zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Zowel GHA als MLSO rapporteert om de twee jaar aan de Vlaamse Regering hoe het zuinige ruimtegebruik in de praktijk wordt gebracht en welke trends, evoluties of knelpunten er zijn.

Heldere communicatie rond toekomstplannenDe Vlaamse Regering wil een zo groot mogelijk draagvlak creƫren voor de verdere ontwikkeling van de Antwerpse haven. Daarom is een duidelijke en sterke communicatie over de toekomstplannen cruciaal, en dat zowel op lokaal als op regionaal niveau.

Over de overlegstructuur met een procesmanager, een procesteam en het Centraal Netwerk vindt u meer informatie op de pagina 'Partners'. Tijdens infomarkten en infoavonden kunnen alle betrokkenen zich uitgebreid informeren over nieuwe plannen en projecten. Dat alles past binnen een duidelijk communicatieplan. Op deze nieuwe website kan Vlaanderen het ontwikkelingsproces van het Antwerpse havengebied opvolgen.

Luchtfoto - fort Liefkenshoek, havengebied Antwerpen

© 2020 - Stafdienst, departement Mobiliteit en Openbare Werken. De modellicentie voor gratis hergebruik van de Vlaamse overheid is van toepassing op deze website : zie website vlaanderen.be voor meer info